Office Class Training and Certification

Microsoft

 • Azure/Cloud

  • Azure

  • Azure On-Demand

 • BizTalk Server

  • BT Administrator

  • BT Developer

  • BT Expert Series

 • Certification Programs

  • Boot Camps

   • MCSA

   • MCSD

   • MCSE

  • Bundles

   • App Builder

   • Cloud Platform & Infrastructure

   • Data Management & Analytics

   • Mobility

   • Productivity

 • Exchange Server

  • Exchange On-Demand

  • Exchange Server 2016

 • Lync/Skype Server

  • Lync On-Demand

  • Skype

 • Microsoft Project

  • Project

  • Project Server

 • MTA

  • Database

  • Developer

  • IT Infrastructure

 • Office

  • Office 365

  • Office 365 Skills Initiative

  • Office On-Demand

  • Office-2016

 • On-Demand Bundles

 • SharePoint Server

  • SharePoint 2016

  • SharePoint On-Demand

 • SQL Server

  • SQL Server 2016/2017

  • SQL Server On-Demand

 • System Center

  • System Center 2012

  • System Center 2016

  • System Center On-Demand

 • Team Foundation Server

  • TFS Advanced

  • TFS Beginner

  • TFS Intermediate

 • Visual Studio

  • Visual Studio 2012

  • Visual Studio 2013

  • Visual Studio 2015/2017

  • Visual Studio On-Demand

 • Visual Studio Team Services (VSTS)

  • VSTS Advanced

  • VSTS Intermediate

 • Windows OS

  • Windows 10

  • Windows On-Demand

 • Windows Server

  • Windows Server 2012

  • Windows Server 2016

  • Windows Server On-Demand